De mystiek van de dood is de mystiek van het leven – Over Spinoza

Altijd actueel, de dood. Altijd verzekerd van clientèle, sprak de man die een uitvaartonderneming begon. Ook als je ter ontspanning tv kijkt komt zij langs, zuster dood. Zoals in de sympathieke serie Last days van de Vlaamse fotografe Lieve Blancquaert. Over de dood in allerlei culturen. Vooral India raakte haar. Die aflevering besloot ze met: Ik word geïnspireerd door deze mystiek van de dood. In deze column: de mystiek van de dood is de mystiek van het leven – volgens de Ethica van Spinoza.

Verder lezen →

14 september: Boekpresentatie ‘Geloofsgeheim’

Op zaterdag 14 september 2019 opent de abdij van Westmalle haar deuren voor al wie geïnteresseerd zijn in de spiritualiteit van Willem van Saint-Thierry, de twaalfde-eeuwse cisterciënzer en vader van de westerse mystiek.

Vanaf 14.30 uur wordt in de grote zaal van het gastenkwartier het tiende boek voorgesteld in de reeks ‘Middeleeuwse Monastieke Teksten’, uitgegeven door Damon, Eindhoven: Willem van Saint-Thierry, Geloofsgeheim. Sacrament van het altaar, Edele natuur van de liefde, Raadsel van het geloof. Vertaald door Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso; inleiding en annotatie door Guerric Aerden ocso.

Verder lezen →

De Rio Grande en de ellende grande

Wie heeft dat beeld niet op zijn netvlies staan? De verdronken vader met zijn dochtertje aan de oever van de Rio Grande. Er zijn in mijn omgeving nogal wat hooggevoelige mensen die echt lijden aan dit soort beelden. Er soms bijna aan onderdoor gaan. Het onverdraaglijk aan zichzelf laten komen. Zelf behoor ik ook tot het menstype Etty Hillesum dat ‘een pleister op duizend wonden zou willen zijn’. Toch meen ik in dit soort ellende grande een weg gevonden te hebben. 

Verder lezen →

De Wijnstok: Christelijke mystiek voor nu

Dit voorjaar organiseerden we aan de Universiteit Utrecht een “Well-being Week”. De aanleiding was dat we steeds meer signalen ontvingen dat de stress onder studenten (en medewerkers) toeneemt.

Door: Vincent Duindam

Er komt ook veel op studenten af: je moet steeds eerder weten wat je wilt, waar je naar toegaat, je studie goed plannen, geld lenen, zorgen dat je niet tegen vertragingen en een BSA (bindend studieadvies) aanloopt. Ondertussen ga je op kamers, kijk je uit naar een vriendje of vriendinnetje, heb je een baantje in de horeca, ben je lid van een (sport)vereniging. En moet je ook mee blijven doen aan de social media.

En zijn studenten ook bezig aan de grootste zoektocht in hun leven: wie ben ik? In die fase speelt de vraag naar identiteit voortdurend op de achtergrond mee. Veel studenten staan onder druk en hebben het gevoel dat ze zich eigenlijk geen fouten (of experimenten) kunnen permitteren.

Verder lezen →

Ieder mens is een mysticus

Het is heel waardevol om, zoals op deze site gebeurt, mystieke ervaringen te delen. Dat kan anderen inspireren en het roept bij velen herkenning op. Tegelijk kan het ook averechts werken, namelijk vervreemdend voor mensen die niet zo religieus of mystiek zijn aangelegd. Alsof het een privilege betreft dat is voorbehouden aan enkele visionaire bofkonten. Maar mystiek is voor iedereen, gelovig of niet, en is ook niet afhankelijk van religie.

Verder lezen →

Recensie van ‘O hemel, zei de krokodil’ van Wim Jansen

Morgen vindt in Veere de presentatie plaats van het boek O hemel, zei de krokodil. 52 dierenverhalen voor jong en oud om zoiets als God ter sprake te brengen van Wim Jansen. Marga Haas mocht de tekst van het boek reeds lezen en schreef onderstaande recensie.

Door: Marga Haas

Wie spreekt er gemakkelijk en vrijuit over God? De ondertitel van het nieuwste boek van Wim Jansen wekt de suggestie dat maar weinigen dat kunnen of in ieder geval dóen. En vermoedelijk is dat ook zo. Jansen zelf behoort zeker wél tot de groep vrijmoedigen. In 52 korte verhalen met dieren in de hoofdrol biedt hij de lezer aanleiding en ingang om over God te peinzen (in je eentje) of te spreken (met elkaar).

Verder lezen →

God in het niemandsland

In mijn vorige column, Chaos heerst, ben ik een heel eind meegegaan in de stelling dat alles toeval is en het leven zinloos. Dit in tegenstelling tot de idee van de God van Newton die alles op orde lijkt te hebben. Dit zijn de twee polen: alles is willekeurig chemisch proces of alles is bezield door God. Aan de ene kant staat God buitenspel en aan de andere kant heeft God de touwtjes in handen. Met beide opties kan ik niet leven.

Door: Wim Jansen

God is een merel
Ga ik aan de ene kant zitten – alles is door God gewilde orde – dan kom ik in aanvaring met de vele  geleerden die dat alles juist reduceren tot niets anders dan, willekeur en materie namelijk. Bovendien, het bittere raadsel van de ‘schepping’ schreeuwt tegen God. Begeef ik mij vervolgens naar hun kant – alles is chaos en zinloos – dan hoor ik een merel jubelen in de vroege morgenuren die mij onmiskenbaar toezingt dat alles God is.     

Over merels gesproken, in deze tijd van het jaar hoor je ze het meest uitbundig. Dichters en schrijvers hebben er hun woorden aan gewijd. Zoals J.W.F. Werumeus Buning:

Verder lezen →

De Ene Werkelijkheid van Willigis Jäger

Als een profeet iemand is die je wakker schudt, die je de ogen opent waardoor je daarna anders naar de wereld kijkt, dan is Willigis Jäger voor mij een profeet.
Misschien vindt u dit een te magere omschrijving van een profeet omdat er toch ook actie bij hoort. De wereld moet verbeterd, het onrecht bestreden, recht wil gedaan worden. Zoals Jezus de voorhof van de tempel schoonveegt – dát is tenminste de daad bij het woord voegen.

Verder lezen →