Geschreven door 10:45 Actueel

Lezing ‘De aard van Bewustzijn en de mens – inzichten vanuit de Veda’s en de theosofie’

Bewustzijn, Goddelijkheid, het Absolute, de Bron, het zijn allemaal begrippen om het ene Bewustzijn te duiden dat in ons huist. Het onderzoeken van de aard van Bewustzijn gaat in op het vinden van antwoorden op dit uiterst intrigerend en wezenlijk vraagstuk voor ons.

Want wie de geschriften van de Veda’s of tradities zoals Advaita Vedanta of zelfs yogafilosofie bestudeert, komt al snel uit bij fundamentele vraagstukken zoals: wat is de aard van het Absoluut Bewustzijn, wat is de natuur van onze Ziel, wat zijn de kenmerken van het ego en hoe verhouden Bewustzijn, de Ziel en ons ego zich tot elkaar?

Kennis hebben van wat Bewustzijn is, wat de Ziel is en wat ons ego kenmerkt, maakt onderdeel uit van de jnana yoga traditie en helpt om via ons intellect een beeld te vormen van dit onkenbare Beginsel. Zoals de theosoof Taimni schrijft: ‘De Veda’s en Upanishaden staan vol indirecte toespelingen, prachtige beschrijvingen en symbolische voorstellingen van dit onbekende en intellectueel gezien, onkenbare beginsel, en zij reiken de middelen aan waarmee wij binnen de onpeilbare diepten van ons bewustzijn een steeds levendiger besef van de aard ervan kunnen verwerven’.

Deze lezing biedt inzichten en perspectieven over deze intrigerende onderwerpen vanuit de Veda’s en de theosofie:

  • Definities over de aard van het Alomvattend Bewustzijn
  • Wat is de aard van ons individueel bewustzijn
  • Wat zijn de kenmerken van ons ego
  • De relatie tussen Bewustzijn en de Ziel
  • Het meervoudig beeld van de mens
  • De natuur van de illusie
  • De wet van het Ene en het vele
  • De transformerende kracht van liefde

Het is verrijkend om verschillende ideeën te bestuderen en naast elkaar te leggen want de diverse tradities bevatten waarheden waarmee je je eigen beeld compleet kan maken.

Je ontvangt achteraf een samenvatting van de lezing en links naar geschriften, methodes, filmpjes die tijdens de lezing besproken worden. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Meer informatie vind je op www.yogafilosofie.nl onder agenda.

De lezing wordt gegeven door: José van der Loop

Datum: 22 april 2024
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten – 15 euro – na betaling via Tikkie of per bank ontvang je een Zoom link
Locatie: online via Zoom
Aanmelden via: yogafilosofie@gmail.com

De lezing wordt gegeven door José van der Loop in samenwerking met de Theosofische Vereniging Nederland. Meer informatie: www.yogafilosofie.nl en www.theosofie.nl.

Bron: Yogafilosofie.nl

(Visited 65 times, 1 visits today)
Sluiten