Geschreven door 12:20 slider, Verdieping • 6 Reacties

Van Ongrond naar Grond – of zoiets?

Een aantal weken heb ik geen columns meer geschreven. Even pas op de plaats. Er gebeurt van alles in mijn lijf dat mijn leven uiterst onzeker maakt. Maar tegelijk zekerder dan ooit. Er is ongelooflijk veel liefde voorhanden. Veel God voorhanden, om nu toch maar dat oude, belaste woord van stal te halen. De term Ongrond past niet meer zo. Ik ervaar daarentegen juist heel veel Grond.

Door: Wim Jansen | Foto: Pixabay

Waarom wel of niet ONGROND?
Het bleek dat ook Greco Idema, hoofdredacteur van Ongrond, zich niet meer zo kon vinden in die metafoor. Begrijp me goed, het is een prachtig beeld, geworteld in teksten van de mystici Jacob Böhme en de Vlaming Erik van Ruysbeek, een naam ook die ik nota bene zelf heb aangedragen toen Greco om suggesties vroeg.

Waarom vinden wij het – nog steeds – zo’n mooie naam voor onze website over ‘mystiek en contemplatie’? Omdat het zo treffend verwijst naar het onzegbare, het ondoorgrondelijke van zoiets als God. Er klinkt ook iets in door van peilloze afgrond – maar dan een afgrond van licht. Duizelingwekkend mysterie. Eindeloos uitdijende liefde.
Dat alles hebben we ermee willen uitdrukken.

Maar zo’n uitdrukking kan ook iets vervreemdends hebben, iets al te cryptisch, vaags, zweverigs. Het kan buitensluitend werken, zoals ook het woord ‘mystiek’ dat doet. En dat is nu precies wat we willen vermijden. En het spoort blijkbaar niet meer met de ervaring van ons allebei. In diepgaande gesprekken na een aanvaring zijn Greco en ik tot de volgende conclusie gekomen.

Waarom GROND?
We zijn beiden vrijzinnig. We willen vrij denken, vrij geloven – als je dat zo nog wilt noemen – in ieder geval vrij ervaren. Het woord ‘God’ is wat ons betreft inherent aan vrijheid en bevrijding.
Tegelijk merken we dat wij allebei afhaken waar veel vrijzinnigen het pad kiezen van een wel licht religieus, maar horizontaal humanisme. Dat biedt ons te weinig en het zegt te weinig wat wij ervaren aan diepte en hoogte.

Anders gezegd: in onze vrijzinnigheid is God niet kleiner geworden maar groter. Er is juist meer verticaliteit, mysterie en goddelijkheid in onze beleving van het leven en de liefde. De liefde is niet uitsluitend ‘wat tussen mensen gebeurt’ maar een heilig geheim dat ons overstijgt en haaks op ons leven staat. Een niet-maakbaar geschenk uit een onpeilbare bron. Liefde is LIEFDE.

Dichterbij kan ik niet komen. In ieder geval moet duidelijk zijn dat we veeleer GROND ervaren dan ONGROND. Juist in deze chaotische, verwarrende tijd willen we dat uitstralen en daartoe inspireren.

Universeel
Wij willen bovendien dat wat geplaatst wordt voor iedereen herkenbaar is. Universeel. Dus niet per se religieus. Niet mystiek, wat dat dan ook precies mag inhouden. Niet buitensluitend maar inclusief. Liefde is universeel. Net zoals bijvoorbeeld ook ‘stilte’ universeel is.

Daarom willen we graag een nieuwe, laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke naam en ondertitel.

Misschien kunt u, als lezer, ons helpen. Draag een nieuwe naam aan, of bevestig wat wij nu zelf aan u suggereren. Wat vindt u bijvoorbeeld, om toch de link met het oude Ongrond overeind te houden, van GROND – stilte en liefde.
Geestgrond? Bezieling? Zielengrond? De Gronding (aan elkaar)? Talloze namen passeerden al de revue. Maar de uitverkorene hebben we nog niet gevonden. We hebben natuurlijk ook nog te maken met beschermde domeinnamen en zo. 

Hoe dan ook heb ik u ook in deze column iets willen laten zien van de ontwikkeling die Greco en ik doormaken, zij het in een totaal andere levensfase en vanuit een totaal ander perspectief. Een ontwikkeling naar meer diepgang en meer ‘God’, weg van religie en systeem.
En meer LIEFDE, dus voor iedereen herkenbaar.

Over Wim Jansen
Wim Jansen (1950) is theoloog, schrijver en dichter, aan christendom en religie voorbij – en uitgekomen bij de mystiek van de Liefde. Hij is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en was ook lange tijd werkzaam in het onderwijs, met name aan de Hogeschool Zeeland. Op 13 mei jl. verscheen van hem een nieuwe bundel met de mooiste liefdesgedichten, die hij schreef voor zijn geliefde ElianeEliane – liefdeslyriek. Zie voor achtergronden en eerdere publicaties zijn website www.wimjansen.nu.

(Visited 374 times, 1 visits today)
Sluiten