Geschreven door 19:16 Verdieping

Het niets dat alles is (12): Het Paradijs en Liefde in ons

Al zo lang als de mensheid bestaat is er in onze wereld wel ergens oorlog. Soms ver weg, soms dichtbij. Het veroorzaakt immens veel pijn en verdriet en doet ons allemaal verlangen naar vrede en liefde. Verlangen naar het paradijs op aarde.

Door: Eddy Karrenbelt | Foto: Pixabay

Het Paradijs is het Ene, allen en alles, vrede en Liefde. Het is waar we geen twee zijn, maar één met een ander. Het Paradijs op aarde is in onszelf.
Het beste wat we de wereld kunnen geven is dat we ‘dat’ in onszelf ontdekken. Dat wij onszelf ontdoen van onze sluiers, van denken en voelen, van ons ego.
Zodat in de stilte, die dat met zich meebrengt, de Liefde die Wij Zijn kan opbloeien.

Lang geleden schreef ik een liedje over het paradijs. Het gaat als volgt:

Het Paradijs                                    

eindelijk ben je aangekomen
geloodst door je dagdromen
in het land van geluk
kan de liefde niet stuk

je eerste stappen onzeker
immers dromen zijn bedrog
maar het is toch zonneklaar
hier zijn geen leugens… dus is het waar

refrein:

hier is geen oorlog meer
geen honger
geen angst en verdriet
geen geld dat wegstroomt naar geweld
het leven dat telt

je bent weer onbevangen
vol hoop en vol verlangen
in het land van het licht
past geen somber gezicht

je tred wordt al wat vaster
hier is geen onrecht .. geen laster
als je om je heen kijkt
iedereen is gelijk       

je bent weer vol vertrouwen
hier is geen tijd van rouw
in dit land vol goede moed
daar vloeit geen bloed

je loopt nu met overtuiging
iedereen om je heen is vrij
hier is geen fascisme
geen volksverlakkerij            

dan denk je aan je slechte eigenschappen
die raak je niet zomaar kwijt
die zijn niet licht te schrappen
nee dat kost tijd

je stappen vallen stil
de waarheid dringt de wens opzij
dan schrik je wakker
jouw droom is voorbij       

Een eenvoudige opname van het liedje is te vinden op YouTube:

Het Paradijs is niet buiten ons. We kunnen uiteindelijk niet aan de Werkelijkheid ontsnappen. Ons ego brengt onze slechte eigenschappen voort.
Kijk dieper, ontsluier wie we wezenlijk zijn. We zijn niet ons denken en voelen, niet ons ego, maar ‘het licht’ erachter.
Ontdek ‘dit licht’ en onthul de Liefde.

Liefde
De liedjes en gedichten die ik heb geschreven zijn voor mij een soort van dagboek. Mijn eigen ervaringen en ontdekkingen zijn erin terug te vinden.
Liefde speelt daarin een grote rol. Vandaar ook het uitbrengen van de bundel ‘de ontdekking van Liefde’. Toen ik in 1991 het onderstaande liedje schreef, was dat destijds uitdrukking van mijn verlangen om niet beperkt te zijn in liefde, maar er zoveel van te ‘hebben’ dat ik het kon delen als lucht.

Kon ik liefde maar delen als lucht                

kon ik liefde maar delen als lucht
ik nam genoeg voor mezelf
meer nog gaf ik terug
nooit … nee nooit was ik bang
dat ik tekort kwam

ik kende geen drang naar bezit
geen jaloezie
wel iets van verdriet
dat liefde stromen liet

kon ik liefde maar laten
voor wat ze was
vaak een moment
dunner als vlas
ik hoefde niet eindeloos op pad
tot ik weer houvast had

ik kende geen goed of slecht
geen beter of best
wel iets van verdriet
dat liefde stromen liet

kon ik liefde maar delen als lucht
ik nam genoeg voor mezelf
meer nog gaf ik terug
nooit … nee nooit was ik bang

Een eenvoudige opname is te beluisteren op Youtube:

Gaandeweg ben ik mij gaan realiseren dat liefde geen hebben is, maar Zijn.
Dit vind je ook in veel levensbeschouwingen terug:

Eckhart: ‘Waar de Zoon in de ziel openbaar wordt, daar wordt ook de liefde van De Heilige Geest openbaar. Van De Heilige Geest is het wezen dat ik volkomen met Hem liefde word’.

Nisargadatta: ‘Wie de liefde voor het Zelf heeft begrepen als de ware liefde, is zelf Liefde geworden. Die liefde is geen individuele liefde. Die Liefde is het inwonend beginsel in alle wezens’.

Ramana: ‘Liefde is niets anders dan het kennen van jezelf’.

Sjams van Tabriz: ‘In het hart van iemand die waarlijk liefheeft vind je de woning van God’.

Over het zoeken en gevonden worden door Liefde schreef ik onderstaande gedichtjes:

Liefde

zoekend
gevoel van binnen
van borst, hart, ziel
niet wetend, waarvan het is
van denken, verhaal
van verlangen
of van leven

dieper, steeds dieper
zoekend
elke keer opnieuw

zoekend
naar wat ik niet kan vinden
zoekend, almaar zoekend
tot het mij vindt


Liefde

vanmorgen zingt mijn hart
luistert mijn borst

de deur staat open
jij komt binnen

met jou het gras, de bomen,
het water, de lucht

ik heb geen woorden voor Liefde
ze kan me zo ontglippen

ik hoor het zingen van mijn hart
voorbij mijn zinnen

Je weet het als Liefde jou vindt. Dan weet je dat jij ‘Dat’ bent.
Ramana: ‘Het Zelf, Liefde, openbaart zich over de wereld als een en hetzelfde in alle wezens. ‘Hart’ is er slechts een andere naam voor, want Hij is in alle harten. Werkelijke verwezenlijking is er alleen wanneer jij jezelf kent als die Werkelijkheid, wanneer je er volledig mee versmolten bent.’

Over de auteur
Eddy Karrenbelt heeft reeds geruime tijd een coach praktijk. Daarnaast schrijft hij liedjes en gedichten en treedt hiermee op. Hij heeft daarnaast ruime ervaring in leidinggeven. Dit vanuit een brede achtergrond: van binnenstedelijke projectontwikkeling en beheer openbare ruimte tot werk en inkomen en het brede sociale domein. Zijn inspiratie vindt hij in de mystiek. Het laatste liedje en de gedichten staan in de bundel ‘De ontdekking van Liefde’. Voor meer info: www.praktijkvoorbewustwording.com.

(Visited 224 times, 1 visits today)
Sluiten