Presentatie boek ‘O vader wij zijn samen geweest’ van Wim Jansen

In de Boekenweek op woensdag 11 maart a.s. wordt het nieuwe boek van Wim Jansen gepresenteerd: O VADER WIJ ZIJN SAMEN GEWEEST – verhalen van een overkant (Uitgeverij Den Boer De Ruiter). 

Hij vertelt in dit boek weer over zijn jeugd in het voormalige gehucht het Paradijs in Zeeuws-Vlaanderen, deze keer in het bijzonder over zijn vader. Maar de levenbeschouwelijke thematiek, met name over erotiek, liefde, God en dood, overstijgt het regionale en persoonlijke. De thema’s worden in het boek lichtvoetig ter sprake gebracht, maar naar het eind toe steeds indringender. Zie ook zijn website www.wimjansen.nu.

Verder lezen →

God als universeel menselijk vermogen

Mijn opmerking in de eerste column naar aanleiding van mijn ziekte, over de nabijheid van God in de ellende, zal voor veel mensen van nu misschien overkomen als een vroom statement van een andere planeet of uit een andere tijd. Vandaar een reflectie over: wat zeg ik als ik God zeg? Een reflectie die ik inzet met een uitspraak van de mysticus Karl Rahner: ‘Wat 90% van de bevolking onder God verstaat, bestaat godzijdank niet.’

Verder lezen →

Herfstklooster 2020 – Dorothee Sölle

Van maandag 2 t/m vrijdag 6 november 2020 wordt er in de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen weer een Open Klooster (Herfstklooster) georganiseerd. Onder leiding van Annette Bak, Gert Bremer en Jan Oegema. Bijzondere gast: dr. Andreas Wöhle. Kosten: € 400. Aantal deelnemers: maximaal 16.

In de week van Allerheiligen en Allerzielen staan we een week lang stil bij het leven en werk van Dorothee Sölle (1929-2003). Een veelzijdige en invloedrijke vrouw, dichteres, luthers theologe, organisator van het ‘Politieke Avondgebed’ en auteur van boeken waarin ze mystiek zowel praktisch als politiek maakt: De heenreis en Mystiek en verzet.

Verder lezen →

Publiekslezing over mystiek en liturgie in het voormalige St. Agnesklooster in Arnhem

Dinsdag 17 maart organiseert dr. Ineke Cornet, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, een gratis toegankelijke publiekslezing over mystiek en liturgie in het voormalige St. Agnesklooster in Arnhem. Eerder schreef zij een boek over De Arnhemse preken. Deze Arnhemse preken zijn in het St. Agnesklooster verzameld en bieden een fascinerende inkijk in de mystieke beleving van de liturgie.

Verder lezen →

Inspiratiemiddag WCCM-Nederland over ‘Gelatenheid’

Gelatenheid lijkt niet de meest logische houding als reactie op het leven. De tendens is eerder om de werkelijkheid naar onze hand te zetten. Maar volgens hoofddocent cultuurfilosofie Gerard Visser van de Universiteit Leiden kan gelatenheid, in de geest van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart, ons op een spoor zetten van wat het meest waardevol is.

Visser spreekt hierover tijdens het jaarlijkse inspiratiemoment van WCCM-Nederland op zaterdag 7 maart 2020 in de Nicolaikerk te Utrecht. Uitgangspunt van de lezing is zijn boek ‘Gelatenheid, Gemoed en hart bij Meister Eckhart’. Filosoof Michel Dijkstra zei hierover in Filosofie Magazine: ,,Dankzij deze kritiek op de instrumentele rede [dus een denken dat alleen maar vraagt naar wat je met iets kunt doen] is het denken van de middeleeuwse Meester vandaag de dag springlevend. Het is Vissers grootste verdienste dat hij de lezer doordringt van deze tijdloze urgentie van Eckharts werk.’’

Verder lezen →

Denkend aan de dood…

…kan ik niet slapen, dichtte Bloem. Daarom moet je dat volgens Spinoza ook maar niet te veel doen: Een vrij mens denkt aan niets minder dan aan de dood. Gelijk heeft ie. Maar soms denkt de dood aan jou. Bijvoorbeeld als de ziekte die meestal met een k wordt aangeduid zich meldt in je lijf – wat bij mij het geval is. Ik zal de lezers niet met de details vermoeien maar wel wil ik met hen delen wat ik allemaal opsteek van het traject dat nu voor mij ligt.

Verder lezen →

Kritische vragen bij een goddelijk Nieuwjaar

Op mijn column Een goddelijk Nieuwjaar gewenst heb ik veel instemmende en zelfs hartverwarmende reacties gekregen, zowel rechtstreeks onder de column als via Facebook als persoonlijk. Het is altijd fijn om herkenning en waardering te ervaren, hoewel het natuurlijk tegelijk een valkuil is. Daarom ben ik ook blij met een paar kritische opmerkingen – waarop ik in deze column graag wil reageren.

Verder lezen →

Een goddelijk Nieuwjaar gewenst

Wat wens ik u toe? Natuurlijk veel liefde, vrede, gezondheid, geluk. Maar ik merk dat ik iedereen toch het meest God zou gunnen. Nu is God er sowieso altijd al, zoals Augustinus zei. Laat ik daarom zeggen: de bewustwording van God, besef van de goddelijke dimensie. Of algemener, de verrijking van een overstijgende dimensie in het Platland van onze cultuur.   

Verder lezen →

Cursus mystiek in Zuidlaren

‘In mijn centrum is er geen eenzaam zelf, geen ego maar een ruimte gevuld met God.’

Dit is een mooie omschrijving van Timothy Radcliffe (Engelse dominicaan) over het gebied waarin mystici zich begeven. Er is een ruimte van stilte in ons waar we onszelf en God kunnen ervaren. Talloze mystici hebben deze innerlijke, stille ruimte in zichzelf onderzocht en geprobeerd hun ervaringen in woorden te vangen.

In vier avonden gaan we de mystiek verkennen. Wat vertellen de verschillende mystici ons en wat kan het voor ons als mens betekenen? Ook heel concreet in ons leven van alledag.
We doen dit aan de hand van mooie en inspirerende teksten van een aantal mystici, hedendaagse en uit een verder verleden. Zoals Teresa van Avila, Eckhart, Anselm Grün, Etty Hillesum en Carine Philipse.
We gaan kijken en ervaren wat hun woorden met ons doen. En hoe we meer contact kunnen maken met onze eigen innerlijke, stille ruimte.

De avonden worden gegeven door pastor Truda de Boer en Ria Wösten.
Locatie: R.K. kerk Zuidlaren, Hondsrugstraat 24A, Zuidlaren
Data: 22 januari, 19 februari, 25 maart en 22 april 2020
Tijd: 19.30-21.30 uur
Informatie en opgave bij Truda de Boer, trudadeboer@pknanloozuidlaren.nl, tel. 0592-482431 of Ria Wösten, riawosten@pknanloozuidlaren.nl, 06-12279142

Kerstverhaal: terug naar 1973

Als je negenenzestig keer Kerst hebt gevierd zou je zo langzamerhand wel kunnen weten waar het om draait. Maar elk jaar weer vraag ik mij af waarom de verhalen mij toch zo blijven raken. Steeds verder afpellend hoop ik tot de kern te komen. En ook dit jaar denk ik dat ik die gevonden heb. Daarvoor ga ik terug in de tijd, namelijk naar de Kersttijd van 1973. Opnieuw op zoek naar de essentie van Kerst.  

Verder lezen →