Recent verschenen: ‘De blik van God’ door Nicolaas van Cusa

Recent is verschenen bij uitgeverij Sjibbolet: De blik van God door Nicolaas van Cusa. De blik van God (De visione Dei) is een even verrassend als tijdloos boek dat door de 15de eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa (1401–1464) geschreven is voor bevriende monniken. Maar ook de hedendaagse lezer ervaart in…Continue reading Recent verschenen: ‘De blik van God’ door Nicolaas van Cusa

Recent verschenen: ‘Als de liefde alles wordt’ van Julian of Norwich – Een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh

Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian bewoonde. Traditiegetrouw heet zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’. Beide mystieke geschriften…Continue reading Recent verschenen: ‘Als de liefde alles wordt’ van Julian of Norwich – Een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh

Bijzondere ontdekking: nooit eerder gepubliceerde artikelen Titus Brandsma

Inigo Bocken en Ineke Cornet werken momenteel aan de intellectuele biografie van Titus Brandsma. Zij richten zich op de eerste jaren waarin Titus publiceert, de jaren direct na zijn priesterwijding en zijn studententijd in Rome. Deze jaren zijn in de meeste studies onderbelicht, omdat velen zich concentreren op de latere jaren van Titus en zijn…Continue reading Bijzondere ontdekking: nooit eerder gepubliceerde artikelen Titus Brandsma