Geschreven door 11:05 Actueel

Mystiek in beeld – naar het hart van ons bestaan

Mystiek en mystieke ervaringen zijn van alle tijden, plaatsen, religies en culturen. De belangstelling voor mystiek groeit in onze tijd. Maar wat is eigenlijk mystiek? Wat is een mystieke ervaring? En wat kan ik er mee?

Vragen waar niet zo eenvoudig antwoord op te geven is. Zeker is dat het te maken heeft met de diepere lagen van de ziel. De mystieke weg leidt naar het hart van ons bestaan. Zweverig? Welnee: ‘Mystiek is juist het samenvallen met de werkelijkheid’ (Evelyn Underhill).

Gelukkig zijn veel mystieke ervaringen, overdenkingen en zoektochten verwoord, bezongen of verbeeld. Prachtig, ontroerend, soms confronterend. Naast onze eigen ervaringen kunnen we putten uit een schat aan verhalen, gedichten, liederen en beelden.

In 10 maandelijkse bijeenkomsten onderzoeken Thom Breukel (tekenaar/auteur) en Maria Scherf (beeldend kunstenaar/ begeleider) samen met u wat die verhalen, gedichten en liederen ons te zeggen hebben. Centraal staan teksten uit diverse tradities en tijden. In het afgelopen seizoen hebben we o.a. Angelus Silezius, Leonard Cohen, Hildegard von Bingen en Piet Mondriaan beter leren kennen. Komend seizoen putten we verder uit rijke bronnen – waarbij ruimte is voor uw inbreng. Te denken valt aan teksten van Teresia van Lisieux, Rabindranath Tagore, Thomas Merton en Juan de la Cruz.

Omdat de begrippen mystiek en mystieke ervaring moeilijk in woorden te vatten zijn, blijft het niet bij in gesprek gaan, maar komt het “doen” zeker aan bod: tekenen, schilderen, boetseren, etc., in diverse technieken. Meditatie is onderdeel van elke bijeenkomst.

Wij bieden u tijd en ruimte voor verbinding, verwondering en verdieping. Van u vragen wij de intentie om deze ontdekkingsreis in zijn geheel aan te gaan!

Data: 5 september, 3 oktober, 14 november, 5 december 2019, 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei en 18 juni 2020
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Plaats: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, Amsterdam Centrum (achter de Oude Lutherse Kerk op het Spui)
Kosten: €130,-, vooraf te voldoen. Bedrag is incl. materiaal, koffie/thee, teksten (betalingsregeling is mogelijk)

Ervaring is niet nodig, ieder is van harte welkom! Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor deelname? Dat kan bij: Maria Scherf, e-mail frscherf@gmail.com. tel. 06 28194999

De rijke schat aan materiaal uit vorige seizoenen vraagt om publicatie in boekvorm! Het boek staat in de steigers… Wilt u een bijdrage (sponsoring, fondsenwerving o.i.d.) leveren aan verspreiding van dit kostbare materiaal? Heel graag! Bel of mail ons (zie boven).

(Visited 471 times, 1 visits today)
Sluiten