Geschreven door 07:30 Actueel

Recent verschenen: ‘Als de liefde alles wordt’ van Julian of Norwich – Een nieuwe vertaling door Gerda Valkenborgh

Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian bewoonde. Traditiegetrouw heet zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’.

Beide mystieke geschriften verwoorden één en dezelfde geestverruimende ervaring, die haar tijdens een korte, ernstige ziekte overkomt. Zij ziet en begrijpt de liefde van God voor iedere mens. De oudste versie, de Short Text, is een kort relaas dat reeds gekopieerd werd voordat Julian zich in eenzaamheid terugtrok.

Later, in de kluis, schreef en herschreef zij de Long Text, als het product van een voortdurend stil overwegen van al wat haar destijds getoond is.

Dit boek bevat voor het eerst de vertaling vanuit het Middelengels naar het Nederlands van de korte versie. Een eerdere vertaling van de lange versie werd grondig herwerkt.

Uitgegeven onder redactie van het Titus Brandsma Instituut in de nieuwe serie Mystieke teksten, die tot stand kwam in samenwerking met Uitgeverij Halewijn.

Klik hier om hoofdstuk 21 te lezen.

Over Gerda Valkenborgh
Gerda Valkenborgh is gepensioneerd arts. Al dertig jaar lang is zij door Julian of Norwich geboeid en probeert zij haar geschriften steeds dieper te doorgronden.

Formaat 145×215 mm | 300 pagina’s | Genaaid gebonden | ISBN 978-90-8528-515-1| €24,95 (tot 1.1.2020, daarna € 29,95). Een uitgave van Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Heeswijk

Om dit boek te bestellen: klik hier.

(Visited 165 times, 1 visits today)
Sluiten