Geschreven door 09:40 Actueel, Verdieping • Een reactie

God is jonger dan ik

Er begint iets nieuws, zie je het nog niet? Ik zie niets. Heb je geen bril voor mij? Je hebt geen bril nodig. Wie een bril op zijn neus zet, heeft de neiging alleen buiten zichzelf te kijken. Je moet niet naar buiten kijken. Je blik moet je naar binnen richten. Jij wilt het resultaat zien, terwijl ik je net wil vertellen over het nieuwe dat geboren wordt.

Door: Erik Galle | Beeld: Erik Galle

Wanneer is die geboorte dan achter de rug? Nooit. Het gaat over God en die houdt niet op geboren te worden. Versta je dat niet? God is als een bron. Die houdt toch ook nooit op met geboren worden. In de geboorte geeft de bron zichzelf. En wat doen wij? Wij kijken naar de rivier. We zeggen tegen elkaar zelfs hoe krachtig ze is. Maar de bron die hullen we in een mist.

Het nieuwe dat God is, wordt nooit oud. God is jonger dan ik, Hij is jonger dan jou, dit omdat Hij blijft stromen. Zijn zelfgave is zijn lang leven. Wie de bron herkent, die ziet het gezegend zijn. Je kan zulke mensen, eenmaal je dat weet, er zo uithalen. Het is of zij zich neerleggen op de grond om hun plek in te nemen. Ze vormen een bedding voor God. Een stukje maar, zo lang ze zijn. Tot er weer een ander zich overgeeft en het volgende stuk bedding vormt. En God stroomt. Van ophouden wil Hij niet weten. En nu wij nog.

Erik Galle is priester, psychotherapeut en auteur. Voor meer informatie: www.erikgalle.be.     

(Visited 271 times, 1 visits today)
Sluiten