Geschreven door 16:20 Actueel • 7 Reacties

Tien geboden voor een duurzame liefde??

Op internet tref je ze veelvuldig aan: richtingwijzers voor een ‘goed huwelijk’. Ik gebruik liever de uitdrukking ‘duurzame liefde’. Een huwelijk op zich biedt al helemaal geen garantie. In het kader van ons te verschijnen boek Twee zwervers verliefd vroeg Greco Idema, hoofdredacteur van Ongrond, mij te reageren op onderstaande tien geboden.

Door: Wim Jansen | Foto: Pixabay

Dat wil ik graag doen, maar niet zonder onmisbare opmerking vooraf. Zulke ‘geboden’ staan niet aan het begin van een goed liefdesleven, maar zijn er het gevolg van. Net zoals monogamie niet een principe is van een goede relatie maar de vrucht ervan. Ze zijn aardig om rekening mee te houden maar ze vormen geen enkele garantie. Ze suggereren maakbaarheid en die is in een duurzame liefde niet aan de orde. Je kunt ze alle tien hebben afgevinkt en toch een armoedige relatie hebben. Ze cirkelen misschien om de kern maar raken die nooit. Wat is dan de kern?

Het is merkwaardig dat die nergens in deze regels expliciet genoemd wordt. De essentie van en de voorwaarde tot een duurzame liefde is het besef dat liefde een geschenk is. De verwondering om de verticaliteit ervan. Het bewustzijn van een bron. En het daaruit voortvloeiende niet anders kunnen dan leven uit die bron.

Wie leeft vanuit de geschonken liefde in haar diepste laag zal vanzelf tot een houding en gedrag komen zoals in de onderstaande kleine wijsheden beschreven. Deze kleine wijsheden vormen zeker niet het kapitaal, maar hooguit de pasmunt voor het liefdesleven van alledag.

Ik zal nu op elk van de adviezen ingaan, maar binnen het kader van dit grote en diepe geheimenis van de liefde: dat zij een geschenk is.

Neem jezelf niet zo serieus
Dit is in het algemeen een verstandig uitgangspunt. Maar juist in een liefdesrelatie is het van belang jezelf eerst wel serieus te nemen. Ik heb te veel relaties gezien die onevenwichtig waren omdat een van de partners zichzelf volkomen wegcijferde. Ieder mens moet het onderbuikgevoel bewaken van: dit gaat over mijn grens van zelfrespect. Zelfrespect dus en pas daarbinnen zelfrelativering.

Blijf aantrekkelijk, mooi en sexy
Wie leeft vanuit de liefde wil zijn geliefde behagen en met zichzelf pronken als de mooiste en de lekkerste. Ik begrijp sowieso niet dat zoveel mensen er als een hobbezak bij lopen, mannen met een meter pens voor zich uit en vrouwen in van die vieze, grijze joggingpakken… Ik voeg hieraan toe: houd je seksleven levend. Laat het niet verslonzen. Houd het geil. Goddelijk geil.

Accepteer elkaars imperfecties
Je zult wel moeten. Het helpt enorm om je eigen imperfecties in het vizier te houden. Maar vooral het besef dat liefde voornamelijk RUIMTE is. I Korintiërs 13 is wat dat betreft inspirerend.

Verander eens van omgeving
Dat biedt geen garantie! Het boek van mijn geliefde en mij is geschreven met die verandering van omgeving als achtergrond. Vandaar de titel. Het was voor ons heel goed om dat te doen – twaalf keer verhuisd! – omdat zwerven ons beiden in het bloed is gaan zitten. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het kan ook een vlucht zijn. Ik ken koppels met een geweldig liefdesleven, die toch hun hele leven op dezelfde plek hebben gewoond.

Verwacht niet dat je partner je altijd aanvult
Naarmate je ouder wordt en meer met elkaar vergroeid raakt vul je elkaar als vanzelf meer aan. Ook hier geldt dat niet het maakbare en niet het bedachte het geheim vormen, maar dat de liefde haar natuurlijke beloop heeft. Je verwacht niet iets, het gebeurt.

Vier kleine momenten
Bouw vooral geen viermomenten in – ook weer te bedacht en te georganiseerd – maar let op: ze komen vanzelf op uit het gewone leven als de liefde levend is. Je hoeft alleen maar de liefde te laten stromen, dan vieren de momenten zichzelf. In liefkozingen, in seks – en opnieuw: geniet er vooral ongebreideld van. Laat je onbekommerd gaan in geilheid. Echt, daar behaag je God mee! En dan zal ook als vanzelf het woord ‘God’ aan je lippen ontspringen. Dat is pas echt vieren.

Ga nooit met ruzie naar bed
Ieder mens wordt doodongelukkig als hij inslaapt met een boos en wrokkig gemoed. Dat laat je al gauw uit je hoofd als je dat een keer hebt meegemaakt. Het is verschrikkelijk.

Heb geen geheimen voor elkaar
Ook hier geldt het ‘vanzelf’. Wie leeft vanuit de liefde is als vanzelf een open boek voor de ander en zal alles communiceren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals wanneer een derde jou iets heeft toevertrouwd in de veronderstelling dat je het voor jezelf houdt. Dat overkomt mij als pastor uiteraard heel vaak.

Verras elkaar en behoud humor in de relatie
Sprankeling, verrassing en humor kun je niet forceren. Ook die zijn niet maakbaar, maar komen ook op natuurlijke wijze voort uit een diepere modus. Opnieuw: leef vanuit die modus van de liefde en de geschenken borrelen er als vanzelf uit op.

Blijf dromen en plannen maken
Ja, prima, maar niet opgelegd, niet als hulpje om je liefde levend te houden. Zo werkt het niet. De liefde laat zich niet opwekken en om de tuin leiden met een trucje, ook niet met bovenstaand. Laat de liefde het werk doen. Wie intens leeft en liefheeft zal automatisch blijven dromen en plannen maken. De liefde is nu eenmaal van nature dynamisch.

Presentatie boek ‘Twee zwervers verliefd’
Op zondagmiddag 10 juli a.s. wordt in de koorkerk in Middelburg het boek Twee zwervers verliefd van Eliane en Wim Jansen gepresenteerd. Deze feestelijke presentatie, verkoop en het signeren vinden plaats in de Koorkerk in Middelburg. Inloop vanaf 15.00 uur. Inleider: dr. Eeuwout Klootwijk, predikant pg Oost-Souburg en schrijver van o.m. De appel van Adam en Eva – liefde en seksualiteit in bijbelse en buitenbijbelse verhalen. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden hoeft niet.

Over Wim Jansen
Wim Jansen (1950) is theoloog, schrijver en dichter, aan christendom en religie voorbij – en uitgekomen bij de mystiek van de Liefde. Hij is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en was ook lange tijd werkzaam in het onderwijs, met name aan de Hogeschool Zeeland. Binnenkort verschijnt Twee zwervers verliefd van hem en zijn vrouw. Voor meer info: www.wimjansen.nu.

(Visited 561 times, 1 visits today)
Sluiten