Geschreven door 15:42 slider, Verdieping • 2 Reacties

Nachtgedichten

Het is nacht in de tijd.
Nacht van de seizoenen.
Nacht in de levens van velen.
Dieper kan de zon niet zijn gezonken dan in dit jaargetijde.
Nog even en zij keert op haar schreden weer.

Door: Wim Jansen | Foto: Pixabay

Het is in de nacht dat de wezenlijke dingen gebeuren.
Het is in de nacht dat de meeste uitvindingen worden gedaan.
In de nacht gaan de ogen open voor zaken die overdag slapen.
In de nacht worden gedachten en gevoelens wakker waar je overdag niet aan toekomt.
In de nacht rusten de hersenen en spelen in hun dromen.
In de nacht komt er ruimte in je brein voor andere gewaarwordingen.
Het is in de stilte van de nacht dat God je aanspreekt in je diepste wezen.
Het is in de leegte van de nacht dat God je vullen kan.

Na de nacht

God houdt van hersenen in ruste,
zij ziet ze liggen – zacht
als wolk,

zij legt zich
overvloedig
in ze neer,

doordrenkt ze
met haar goedheid
en haar zoetheid.

Het is in de nacht dat de cruciale dingen gebeuren.
Hoeveel kinderen worden verwekt in de nacht?
Hoeveel kinderen worden geboren in de nacht – de allereerste ademtocht?
Hoeveel mensen sterven in de nacht – de allerlaatste ademtocht?
Overal ter wereld in de nacht de wisseling van leven.
In de nacht werd het kerstkind geboren.
Een nacht van bezetting en onrust.
In de nacht sprak God tot de herders: wees niet bevreesd.
Hoezeer is het de vrees die onze geest beheerst.
Het is in de vrees van de nacht dat onze diepste intuïtie tot ons spreekt:
Wees niet bevreesd. 
Het is in de nacht dat de wonderen gebeuren.

Van binnenuit

God nestelde zich in mijn brein
vannacht,

ik zag mijn leven
door haar ogen

en zij masseerde zacht
de aangespannen spieren

en fluisterde mij in het oor:
wees niet bevreesd.

En toen
kwamen de tranen.

Over Wim Jansen
Wim Jansen (1950) is theoloog, schrijver en dichter, aan christendom en religie voorbij – en uitgekomen bij de mystiek van de Liefde. Hij is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg en was ook lange tijd werkzaam in het onderwijs, met name aan de Hogeschool Zeeland. Eerder dit jaar verscheen zijn boek Brandend verlangen. Voor meer info: www.wimjansen.nu.

(Visited 329 times, 1 visits today)
Sluiten