Geschreven door 15:44 Actueel, Verdieping • Een reactie

Het niets dat alles is (10): Woordeloze welsprekendheid

Als je ‘het niets dat alles is’ bent, dan zijn er geen woorden. Het is Zijn en stilte. Augustinus schreef dat de schoonste uitspraak die de mens over God kan doen, is dat hij over de volheid van zijn innerlijke rijkdom weet te zwijgen. Eckhart zei dat het beste en heerlijkste waartoe een mens tijdens zijn aards bestaan kan komen, is te zwijgen en God in zich te laten spreken en doen.

Door: Eddy Karrenbelt

In het voorwoord van mijn bundel Dat wat is schreef ik:
Woorden aan papier toevertrouwen heeft lang geduurd. Eerst het besef dat woorden betekenis hebben, waardoor ik niet meer durfde te spreken. Opnieuw leren spreken.
Vervolgens schroom om te schrijven. Dit overwinnen door de beslissing te nemen niet meer te schrappen. Dan schrijven, verzen, dichten.
Ontdekken dat het diepe vormloze Zijn (Liefde), niet onder woorden te brengen is.
Ontdekken dat Ik ben van vóór het woord.

Ramana zei:
Als de oorspronkelijke leermeester de ware natuur van het Ene Zelf al uitsluitend onthulde door middel van ‘woordloze welsprekendheid’, wie zou dan in staat zijn deze met behulp van woorden te onthullen?

Hij kreeg een keer bezoek van een Maharaja, een Indiase vorst, wat ongeveer 15 minuten duurde, waarbij vrijwel al die tijd werd gezwegen. Als een reactie op een vraag over dat zwijgen, zei hij: ‘Waarom zou je moeten praten wanneer een kenner van het Zelf een andere kenner ontmoet? Wanneer hun ogen elkaar ontmoeten keert hun blik onmiddellijk als antwoord en herkenning naar binnen. Verbale communicatie is dan onnodig.’

Jaren geleden schreef ik het volgende liedje:

Woordeloze welsprekendheid

als ik eens zwijgen kon
in mezelf als de zon
stralen zonder woorden
‘k hou van jou

als ik eens zwijgen kon
in mezelf als de zon
stralen
Zijn wat is

alles dat zou anders zijn
mijn angst, mijn moed, vreugd en pijn
alles werd geborgen door mijn lied

alles was niet wat het lijkt
mijn onschuld, schuld en spijt
alles werd geborgen door mijn lied

onder boven
goed en slecht
voor en tegen
recht onrecht
dood en leven
wit en zwart
liefde haat
een en apart

verdwenen als de wolken voor de zon
verdwenen met de dag
verdwenen zoals mijn zorgen
verdwijnen met mijn glimlach

als ik eens zwijgen kon
in mezelf als de zon
stralen zonder woorden
‘k hou van jou

als ik eens zwijgen kon
in mezelf als de zon
stralen
Zijn wat is

Een eenvoudige opname is te bekijken en beluisteren op YouTube:


Sjams van Tabriz zei:
Als je je op het terrein van de liefde begeeft, voldoet de taal zoals wij die kennen niet meer. Dat wat niet in woorden valt uit te drukken, kan alleen worden begrepen door stilte.

Mahmud Shabistarie schreef er ook een mooi gedicht over:

Woorden van wijsheid

Van de zilveren zee van de Bron
spoelen parels van inzicht
op de kust van taal.
Woorden als schelpen
Omhullen waarheid en wijsheid.

Golven breken op de kust
parels schuimen bij het gros:
juwelen van toewijding
vreugde en de min.

De zee is het ware zijn,
de parel woord en klank.
Duizenden golven breken,
elk moment weer,
maar de zee van Zijn
Wordt geen druppel kleiner.

Beelden is al wat ons rest,
als innerlijke betekenis
aanspoelt op deze kust.

En tenslotte Zhuangzi:
De fuik is vanwege de vis. Is de vis gevangen, dan vergeet men de fuik.
De valstrik is er vanwege de haas, is de haas gevangen, dan vergeet men de valstrik.
Woorden zijn er vanwege betekenis. Is de betekenis gevangen, dan vergeet men de woorden.
Waar vind ik iemand die de woorden vergeten is, zodat ik met hem spreken kan.

Spreek ik niet, dan is er eenheid. Eenheid en spreken zijn niet één.
Daarom wordt er gezegd: ‘Betracht het spreken van het niet-spreken.’
Indien men het spreken van het niet-spreken betracht, spreekt men zijn hele leven zonder ooit gesproken te hebben, en spreekt men zijn hele leven zonder ooit niet gesproken te hebben.

Over de auteur
Eddy Karrenbelt heeft reeds geruime tijd een coach praktijk. Daarnaast schrijft hij liedjes en gedichten en treedt hiermee op. Hij heeft daarnaast ruime ervaring in leidinggeven. Dit vanuit een brede achtergrond: van binnenstedelijke projectontwikkeling en beheer openbare ruimte tot werk en inkomen en het brede sociale domein. Zijn inspiratie vindt hij in de mystiek. Voor meer info: www.praktijkvoorbewustwording.com.

(Visited 247 times, 1 visits today)
Sluiten