Geschreven door 15:22 Verdieping

Het niets dat alles is (6) – Het Ene

Het ‘niets dat alles is’ kan niet echt in woorden worden uitgedrukt. ‘Woorden zijn de achterkleinkinderen van het Ene’. Het beste is om stil te zijn, zodat in de stilte het zwijgende spreken zich kan openbaren.

Door: Eddy Karrenbelt

Gelukkig hebben, door de eeuwen heen, velen getracht er woorden aan te geven, zodat wij ons kunnen herinneren:

Simeon de Nieuwe Theoloog:

Wat is dit ontzagwekkende mysterie
dat zich in mij voltrekt?
Ik kan geen woorden vinden
om het tot uitdrukking te brengen.
Wat mijn beschouwend bewustzijn ziet,
is onzichtbaar, vormloos, eenvoudig,
ongecompliceerd en ongebonden.
Is de totaliteit teruggebracht
tot één, niet ontvangen in essentie,
maar door er deel aan te hebben.
Als gij een kaars ontsteekt
met een vlam, ontvangt gij de gehele vlam

Jan van Ruusbroec:

Waar de menselijke geest bewust in zichzelf keert, bemerkt hij onderscheid en andersheid tussen hem en God. Maar waar hij opbrandt, is hij eenvuldig en neemt geen onderscheid waar: daar voelt hij niets dan eenheid.

Joannes van het Kruis:

Nacht, die mij hebt geleid!
Nacht, die de glans van ’t morgenlicht verblindde,
Die met zo’ n innigheid
mij bond aan de beminde,
dat ik in hem mijzelf niet meer kon vinden!

Jan Luyken:

Geen hoogte noch geen diepte zou ons scheiden:
Ik smolt in God, mijn Lief: wij werden beiden
Eén geest, één hemels vlees en bloed,
De wezenheid van Gods gemoed.

Zhuang Ze:

Toen hij dat had bereikt, brak in hem de dageraad door en, toen hij die doorbraak had gehad, kon hij de Alleenstaande aanschouwen. Dit maakte dat hij in staat was om geen heden of verleden meer te ervaren en daarbinnen te treden waar geen leven of dood meer is.  Wat het leven dood sterft niet; wat het leven voortbrengt is nooit geboren.

Hij, de allerhoogste mens, leidt zijn geest terug naar daar waar geen begin is, en slaapt in zoete rust in het land van niemendal. Als water stroomt zijn geest in vormeloosheid, het gutst voorwaarts uit de Hoogste Zuiverheid.    

Rumi:

In mijn verliefdheid en enthousiasme,
smeekte ik vannacht de schenker om wijn.
Hij toonde mij zijn grootheid en zijn schoonheid.
Ik werd tot niets, het was alleen de schenker, de schenker, die bleef.

Ramana:

Het Zelf is de Stralendheid zelf, die licht en duisternis omvat en te boven gaat.

Met welke naam en in welke vorm de Absolute Werkelijkheid ook wordt vereerd, het zijn allemaal slechts middelen om het Volmaakte Zijn, dat zonder naam en vorm is, te verwezenlijken. Werkelijke verwezenlijking is er alleen wanneer je jezelf kent als die Werkelijkheid, wanneer je er volledig mee versmolten bent.

Alles is

Alles is
Mijn hart is
Het is één Zijn

Alles zingt
Mijn hart zingt
Het is één zingen

Alles bloeit
Mijn hart bloeit
Het is één bloeien

Alles lieft
Mijn hart lieft
Het is één lieven

Alles vloeit
Mijn hart vloeit
Het is één vloeien

Alles heelt
Mijn hart heelt
Het is één helen

Alles is
Alles is in mij

En daar nog aan voorbij

Eddy Karrenbelt heeft reeds geruime tijd een coach praktijk. Daarnaast schrijft hij liedjes en gedichten en treedt hiermee op. Hij heeft daarnaast ruime ervaring in leidinggeven. Dit vanuit een brede achtergrond: van binnenstedelijke projectontwikkeling en beheer openbare ruimte tot werk en inkomen en het brede sociale domein. Zijn inspiratie vindt hij in de mystiek. De tekst van het gedichtje komt uit zijn bundel Dat wat is. Voor meer informatie: www.praktijkvoorbewustwording.com

             

(Visited 285 times, 1 visits today)
Sluiten