Geschreven door 15:24 Actueel, Verdieping

God is groter, maar ook kleiner

God is altijd groter, schreef Wim Jansen in een van zijn bijdragen op deze website. Poetin is machtig, maar God is altijd groter. De klimaatproblemen zijn immens, maar God is altijd groter. Je kunt ziek zijn en allerlei narigheid te verwerken krijgen, maar God is altijd groter. Ik vind dat het tegenovergestelde ook waar is: God is altijd kleiner.
God kan zo in het verborgene werken dat je Hem/Haar over het hoofd ziet. Hij/Zij kan werken in de luwte van onze prestatiemaatschappij, op plekken waar mooie dingen gebeuren.

Door: Wim Davidse

God in het verpleeghuis
Verpleeghuizen kwamen nogal eens in het nieuws omdat er misstanden voorkwamen. Mensen kregen niet voldoende zorg, mochten niet op tijd naar het toilet gaan, enzovoort. Ik heb jarenlang een verpleeghuis bezocht omdat mijn echtgenote daar was opgenomen. Daar heb ik heel mooie dingen zien gebeuren. Naast al de pijn en het lijden dat er ook was.

Zo maakte ik er kennis met een man wiens dochter al twaalf jaar in dat verpleeghuis verblijft. In haar rolstoel zit ze aan allerlei apparatuur, ze kan niet praten, alleen via haar ogen communiceren. Knipperen betekent ja, als ze niet met haar ogen knippert is het nee. Ik vroeg aan haar vader hoe hij dat volhield, al die jaren. Zijn antwoord was dat ze het steeds erg fijn vond als hij kwam. Ze is mijn leermeester, zei hij ook nog. Ze leert me om open vragen te stellen en om heel goed te luisteren.

Vaak zag ik een andere man die zijn zwaar gehandicapte zoon in een rolstoel reed. Zijn trouw en toewijding trof me steeds weer.

Ik raakte aan de praat met een man wiens vrouw er woonde. Ze zat verlamd in een rolstoel en had een ernstige spraakstoornis. Het eten in het tehuis vond ze niet zo lekker en daarom nam de echtgenoot regelmatig eten mee dat beter paste bij hun Hindoestaanse cultuur. Hij probeerde zijn vrouw zoveel mogelijk in het weekend thuis te krijgen, met hulp van zijn kinderen.

Ik zag hoe verzorgenden, ondanks de drukte en het gebrek aan tijd, toch regelmatig een praatje maakten met bewoners en hen een knuffel gaven.
Voor mij komt in al deze gevallen God een beetje, soms heel subtiel, tevoorschijn.

De verborgen God
Ik vermoed dat ook op andere plekken in de samenleving God wat in het verborgene aan het werk is. Bijvoorbeeld in het buurthuis, waar de geestelijk verzorger mensen aanmoedigt om hun vooroordelen jegens andere buurtgenoten opzij te zetten en in de ander geïnteresseerd te raken. Dan ontstaan er soms echte ontmoetingen, van mens tot mens, blijkt uit haar columns in de Buurtkrant. Ook al is de één atheïst en de ander moslim.

Burgerberaden zijn een nieuw fenomeen. Ik las in mijn wijkkrant dat in een stadsdeel een burgerberaad was opgezet om voorstellen te doen over energietransitie. De bewoners kwamen tot constructieve gesprekken, ook met behulp van goede informatie van de kant van de gemeente. Ik vond het erg goede gesprekken, zei iemand, we waren één in het maken van plannen voor onze wijk.

Ik denk dat op heel veel plekken God een beetje gebeurt. En speciaal daar waar mensen hun eigen belangen vergeten of opzij zetten om een ander belangeloos te helpen. Dat blijft helaas allemaal verborgen achter het vaak zo verontrustende nieuws van alledag.

God kan ook op volslagen onverwachte wijze in een mens oplichten. Iemand vertelde me eens dat hij met zijn auto in de sloot was gereden, hij kon even geen kant op. Een grote rust kwam toen over me, zei hij tegen me. Zoiets kunnen ook mensen ervaren die door een geloofscrisis of door ziekte geen uitweg zien. Het kan dan gebeuren dat ze een bodem onder hun voeten voelen of dat ze zich gedragen voelen. Ze raken dan aan hun essentie, geven zich over aan iets dat niet te benoemen valt. Dat kan overal gebeuren en het is van alle tijden. Zo kan God in zijn kleinheid oneindig groot zijn.

Voor Wim Jansen is God duidelijk groter dan de kanker die steeds weer wil toeslaan in zijn lichaam. Dat blijkt uit zijn Ongrond-bijdrage Levenselixer in tijden van ziekte. Bij hem is God niet verborgen, maar komt God als Liefde tevoorschijn.

Over de auteur
Wim Davidse was werkzaam als projectleider/onderzoeker bij een economisch instituut en is auteur van het boek Er is meer in ons – leren van de mystici.

(Visited 61 times, 1 visits today)
Sluiten