Geschreven door 17:40 Boeken, slider

Je kunt er niet uit vallen

Precies 20 jaar na het verschijnen van Meer dan een mens kan doen (inmiddels toe aan een 7e druk!) verschijnt een kloeke nieuwe bundel zentoespraken van Ton Lathouwers, één van de meest inspirerende zenleraars uit ons taalgebied.

Deze zentoespraken bevatten de uitgepuurde neerslag van een leven lang bewandelen van de zenweg, van inspirerende ontmoetingen en het bestuderen van wijsheidsteksten uit oost en west. Zij zijn ten diepste religieus in hun zoektocht naar de ware aard van de mens en wat hij mag hopen.

Als onconventionele zenleraar laat Ton Lathouwers zien dat de inzichten van zen niet alleen te vinden zijn in andere religieuze tradities, maar ook verwoord worden door denkers als Sjestov, Nietzsche en Kierkegaard, en opduiken in het werk van sovjetauteurs die geen religieuze taal meer hadden.

Deze teksten gaan over vertrouwen, over het oervertrouwen tegen alles in, dat zelfs over de dood heen gaat. Al vergaat het universum, je oorspronkelijke gelaat vergaat nooit. Je kunt er niet uit vallen. Dat is de essentie van de boeddhistische gelofte die de auteur tot zijn levensmotto maakte: ‘hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden’.

Voor meer informatie over dit boek of om dit
boek te bestellen: klik hier.

Ton Lathouwers
Ton Lathouwers (1932) begon met zen in 1968. In 1987 gaf de Chinese ch’anmeester Teh Cheng hem autorisatie als zenmeester. Weten wie we ten diepste zijn, oervertrouwen, genade en mededogen zijn de kernbegrippen in het onderricht van Ton Lathouwers. Zij staan ook centraal in de talloze zentoespraken die hij hield tijdens de intensieve retraites van Maha Karuna-Ch’an. Zijn begeleiding van deze zengroep staat in het teken van de ontmoeting van hart tot hart.

Bron: Uitgeverij Asoka

(Visited 328 times, 1 visits today)
Sluiten