Geschreven door 13:46 Boeken

Recensie van ‘Muziek van de stilte’ van David Steindl-Rast

Afgelopen zomer verscheen bij uitgeverij Berne Media in Heeswijk-Dinther Muziek van de stilte. Leven op het ritme van de getijden van David Steindl-Rast. Recent verscheen reeds een tweede druk.

Door: Cor Sinnema

Dit boekje is een heruitgave van het gelijknamige boekje dat in 1996 is verschenen met als ondertitel “een dag uit het kloosterleven”. Deze ondertitel is dus veranderd in: leven op het ritme van de getijden. Misschien dat het woord klooster en het leven binnen de kloostermuren teveel de suggestie wekte dat het proeven van de stilte een privilege is van monniken en monialen. Het boekje pleit er daarentegen voor dat iedereen de tijd neemt om de stilte (en de muziek) te zoeken in zijn eigen leven. Broeder David Steindl-Rast is een goede gids, omdat hij als benedictijner monnik de rijke traditie van de oude gregoriaanse kerkmuziek door en door kent. Daarnaast blijkt hij schatplichtig aan Rainer Maria Rilke en T.S. Eliot.

Na een voorwoord van stembevrijder Jan Kortie geeft broeder David een inleiding met als titel “waar engelen wonen”. Dan volgt het grootste deel van het boekje (blz. 37 t/m 124) met beschouwingen bij alle acht momenten op de dag waarop monniken samenkomen om het getijdengebed te bidden (de vigilie, de lauden, de prime, de terts, de sext, de noon, de vespers en de completen). Het gregoriaans heeft de oudste papieren om de engelen en ons te helpen bij het bezingen van Gods lof tijdens deze momenten. Het boekje herhaalt het pleidooi om te luisteren naar de muziek van de stilte. Het besluit met een paar korte biografische feiten, waaronder een website met leven en werk van broeder David: www.gratefulness.org.

Engelen spelen een belangrijke rol in het boekje. Ze treden op in alle beschouwingen en zijn te zien in de kleurenillustraties van Fra Angelico, de ‘engelachtige broeder’ in het Museum San Marco in Florence. De regel van Benedictus ‘herinnert de monniken eraan dat iedere keer wanneer ze zingen, ze zich in de aanwezigheid van engelen bevinden.’ (blz. 24) Acht keer meldt zich een engel met een muziekinstrument passend bij het moment van dag, vanaf de vigilie tot aan completen. Het boekje helpt de lezer om uit de kloktijd te stappen en ruimte te maken voor de getijden. De auteur spreekt liever niet van uren, maar van de seizoenen van de dag. Getijden volgen het licht dat begint in duisternis, dat doorbreekt en zijn hoogtepunt bereikt en dan weer afneemt en verdwijnt.

Het is een gaaf meditatieboekje over de betekenis van het christelijke getijdengebed, met aandacht voor de gregoriaanse muziek, zoals die in kloosters en abdijen kan klinken en ook de huiskamer kan bereiken.

Boekgegevens
Titel: Muziek van de stilte. Leven op het ritme van de getijden | Auteur: David Steindl-Rast | Uitgeverij: Berne media | ISBN 978-90-8972-442-7 | 2e druk | Aantal pagina’s: 126 | Prijs: € 19,95

Voor meer informatie over dit boekje of om het te bestellen: klik hier.

Cor Sinnema is permanent diaken voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch

(Visited 141 times, 1 visits today)
Sluiten