Geschreven door 16:05 Agenda

23-25 februari: ‘Thomas Merton, op zoek naar de bron’

Van 23-25 februari vindt in het Dominicanenklooster Huissen een meerdaagse bijeenkomst plaats over Thomas Merton onder leiding van Willy Eurlings, voorzitter van de Mertonvrienden.

Merton schrijft heel persoonlijk over zijn zoeken naar de bron van ons bestaan. Het besef van Gods aanwezigheid in het leven van nu, in de wereld en in onszelf staat daarbij centraal. We willen ons laten inspireren door zijn zoektocht.

De trappistenmonnik Thomas Merton (1915-1968) wordt door velen beschouwd als een van de grootste spirituele schrijvers van de 20ste eeuw. Paus Franciscus zei over hem in 2015: “Thomas Merton blijft een bron van geestelijke inspiratie en een gids voor velen. Hij was vooral een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en die nieuwe horizonnen opende voor mensen en voor de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor vrede tussen volken en religies”.

Mertons zoeken naar verdieping en wijsheid heeft hem geleid langs vele paden, binnen en buiten de kerk. Vertrekkend vanuit de christelijke mystieke traditie, die hij heel goed kende, liet hij zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Van deze zoektocht doet hij verslag en hij laat de lezer in zijn ervaring delen. Het is vanuit deze gedeelde ervaring dat hij velen diep heeft beïnvloed in hun eigen spirituele vorming. Contemplatie zonder actie is volgens Merton echter steriel. Dat verklaart zijn inzet voor de vredesbeweging en zijn kritiek op de consumptiemaatschappij.

Het gaat Merton in zijn geschriften niet om de buitenkant van de dingen, maar om “de grond van het bestaan” die ontdekt kan en moet worden in de dagelijkse realiteit. In deze retraite willen we ons daarop concentreren aan de hand van zijn teksten.

Woensdag:
19.30-21.00 uur programma. Inleiding in Mertons biografie

Donderdag:
08.00 uur: lauden
08.30 uur: ontbijt
10.00-12.30 uur: programma
12.30 uur: maaltijd
15.00-17.30 uur: programma
17.30 uur: maaltijd
18.30 uur: vespers
19.30-21.00 uur: programma

Vrijdag:
08.00 uur: lauden
08.30 uur: ontbijt
10.00-12.30 uur: programma
12.30 uur: maaltijd
14.30-16.00 uur: evaluatie en afronding

Lees hier verder.

Bron: Kloosterhuissen.nl

(Visited 148 times, 1 visits today)
Sluiten