Geschreven door 16:05 Actueel, Boeken

Kloosterweekend – Rondom ‘Brandend verlangen’

Van 19-21 november 2021 wordt in het Dominicanenklooster in Huissen een weekend georganiseerd over het kort voor de zomervakantie verschenen boek Brandend verlangen – om op te gaan in God/Liefde van Wim Jansen. De auteur zal dit weekend begeleiden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit weekend.

Over het boek
Mystiek heeft de naam nogal zweverig te zijn. God heeft de naam nogal abstract te zijn. Alleen al het woord ‘God’. Dat beladen, misverstandelijke woord. Wim Jansen gaat er in dit boek nog veel over zeggen, maar hier alvast dit: wie moeite heeft met dat woord nodigt hij van harte uit om de titel vrijelijk aan te passen aan het eigen levensgevoel: Brandend verlangen om op te gaan in liefde. In licht. In vuur. In het leven. In het heilige. Het eeuwige… Mystiek is om te beginnen vrijheid.

In mei 2019 besloot Wim Jansen een jaar lang te schrijven over zijn dagelijks leven met God: mystiek van alledag. Het ervaren van God ‘die ronddoolt tussen de potten en de pannen’, zoals Theresa van Avila het noemde. Hoe verhoudt Godverlangen zich tot simpele levensvreugde en alledaagse zorgen? Geen flauw idee had hij hoe bewogen dat jaar zou zijn. Niet alleen vanwege de maatschappelijke stikstofonrust en wereldwijd de coronacrisis, maar ook persoonlijk, toen hij te horen kreeg dat een ongeneeslijke kanker zich in zijn lichaam had uitgezaaid. Wat blijft er over van een ‘brandend verlangen om op te gaan in God’ met de dood op je hielen? Een spannend relaas over hectiek en stilte, crisis en mystiek.

Programma:
Tussen de programmaonderdelen door is telkens gelegenheid om met de auteur persoonlijk van gedachten te wisselen over het boek!

Vrijdagavond:
18.30 uur: Aankomst
19.30 uur: Kennismaking (BV gaat ver in openheid, hoe open wil je zijn?)
20.30 uur: Pauze
20.45 uur: Gelegenheid tot vragen over het boek
21.30 uur: Afsluiting: Wim leest fragmenten voor op verzoek of die hem zelf dierbaar zijn, stiltes, gesprek daarover indien gewenst, à la Lectio Divina
21.45 uur: Nadere kennismaking met elkaar voor wie dat wil

Zaterdagmorgen:
Deelname morgengebed in de Kapel
8.30 uur: Ontbijt
9.30 uur: Beginnen met stilte
9.45 uur: Inleiding: BV is een voortdurende meditatie / Gesprekken over stilte
10.00 uur: Pauze
10.15 uur: Omgaan met stilte, oefeningen van de markt naar de grot, voorbeelden uit het boek
10.45 uur: Meditatie in de meditatieruimte
11.15 uur: Delen van ervaringen in de stilte (barrières, moeilijkheden, vragen)
11.45 uur: Middaggebed in de groep
12.15 uur: Lunch

Zaterdagmiddag:
14.00 uur: Beginnen met stilte
14.15 uur: Gesprekken over God – wat betekent het woord ‘God’ voor jou. Afgesloten met een inleiding over theïsme en anatheïsme 
15.15 uur Pauze
15.30 uur: Liefde is het thema van het boek. Gesprek over: Wat is liefde? De vooroordelen bij dat woord. Erotische liefde/mystieke liefde. Voorlezen uit Zomaar ineens: Erotiek als spirituele ervaring van het lijf. Tenslotte: Gedachten uitwisselen over de vraag: Is God Liefde of is Liefde God?
16.30/45 uur: Afsluiting
17.15 uur: Warme maaltijd

Zaterdagavond:
Deelname Avondgebed in de Kapel
19.30 uur: Beginnen met stilte
19.45 uur: Gesprekken over dood en leven, Mijn eigen ervaring (een van de belangrijkste thema’s in het boek)
20.30 uur: Pauze
20.45 uur: Ervaringen in de groep, voor wie dat wil
21.45 uur: Afsluiting: Wim leest fragmenten voor – à la Lectio Divina

Zondag:
Deelname morgengebed in de Kapel
8.30 uur: Ontbijt
9.30 uur: Beginnen met stilte
9.45 uur: Instructie Emmaüswandeling (voor wie dat wil – anders mogelijk deelname aan eucharistie in de kapel)
10.00 uur: Pauze 
10.15 uur: Emmaüswandeling twee aan twee – ieder kiest zelf een partner – rond de vraag naar het kostbaarste en kwetsbaarste moment in je leven
11.30 uur: Korte bijeenkomst delen van ervaringen
11.45 uur: Middaggebed in de groep
12.15 uur: Lunch
13.15 uur: Afsluitend gesprek en afscheid
14.00 uur: Vertrek

Over Wim Jansen
Voor meer informatie over Wim Jansen: klik hier.

Praktische informatie
Datum: vrijdag 19 – zondag 21 november 2021
Locatie: Dominicanenklooster in Huissen
Kosten: hoog inkomen – € 250,-, middeninkomen – € 150,- en laag inkomen – € 100,- (als dit bedrag onmogelijk is, dan is overleg mogelijk)
Aanmelden: via info@ongrond.nl
Aantal deelnemers: maximaal 10-12

Bron: Ongrond

(Visited 621 times, 1 visits today)
Sluiten