Geschreven door 16:05 Actueel, Boeken

Kloosterweekend – Rondom ‘Brandend verlangen’

Van 19-21 november 2021 wordt in het Dominicanenklooster in Huissen een weekend georganiseerd over het kort voor de zomervakantie verschenen boek Brandend verlangen – om op te gaan in God/Liefde van Wim Jansen. De auteur zal dit weekend begeleiden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit weekend.

Over het boek
Mystiek heeft de naam nogal zweverig te zijn. God heeft de naam nogal abstract te zijn. Alleen al het woord ‘God’. Dat beladen, misverstandelijke woord. Wim Jansen gaat er in dit boek nog veel over zeggen, maar hier alvast dit: wie moeite heeft met dat woord nodigt hij van harte uit om de titel vrijelijk aan te passen aan het eigen levensgevoel: Brandend verlangen om op te gaan in liefde. In licht. In vuur. In het leven. In het heilige. Het eeuwige… Mystiek is om te beginnen vrijheid.

In mei 2019 besloot Wim Jansen een jaar lang te schrijven over zijn dagelijks leven met God: mystiek van alledag. Het ervaren van God ‘die ronddoolt tussen de potten en de pannen’, zoals Theresa van Avila het noemde. Hoe verhoudt Godverlangen zich tot simpele levensvreugde en alledaagse zorgen? Geen flauw idee had hij hoe bewogen dat jaar zou zijn. Niet alleen vanwege de maatschappelijke stikstofonrust en wereldwijd de coronacrisis, maar ook persoonlijk, toen hij te horen kreeg dat een ongeneeslijke kanker zich in zijn lichaam had uitgezaaid. Wat blijft er over van een ‘brandend verlangen om op te gaan in God’ met de dood op je hielen? Een spannend relaas over hectiek en stilte, crisis en mystiek.

Programma-onderdelen weekend
Tussen de programmaonderdelen door telkens gelegenheid om met de auteur persoonlijk van gedachten te wisselen over boek.

Voorlopig programma

Vrijdagavond
– 18.30 uur: aankomst
– Kennismaking (Brandend verlangen gaat ver in openheid, hoe open wil je zijn?)
– Gelegenheid tot vragen over het boek
– Afsluiting: Wim Jansen leest fragmenten voor die hem dierbaar zijn, stiltes, gesprek daarover indien gewenst

Zaterdagmorgen:
– Deelname morgengebed
– BV is een voortdurende meditatie
– Beginnen met stilte
– Omgaan met stilte, oefeningen van de markt naar de grot, meditatie
– Delen van ervaringen in de stilte (barrières, moeilijkheden, vragen)

Zaterdagmiddag:
– Beginnen met stilte
– Gesprekken over God – wat betekent het woord ‘God’ voor jou. Afgesloten met een inleiding over theïsme en anatheïsme 
– Deelname Avondgebed

Zaterdagavond:
– Beginnen met stilte
– Gesprekken over dood en leven (een van de belangrijkste thema’s in het boek)
– Afsluiting: Wim Jansen leest fragmenten voor die hem dierbaar zijn, stiltes, gesprek daarover indien gewenst

Zondagmorgen:
– Deelname morgengebed
– Beginnen met stilte
– Emmaüswandeling twee aan twee rond de vraag naar het kostbaarste en kwetsbaarste moment in je leven – korte bijeenkomst delen van ervaringen

Zondagmiddag:
– Afsluitend gesprek

Over Wim Jansen
Voor meer informatie over Wim Jansen: klik hier.

Praktische informatie
Datum: vrijdag 19 – zondag 21 november 2021
Locatie: Dominicanenklooster in Huissen
Kosten: hoog inkomen – € 250,-, middeninkomen – € 150,- en laag inkomen – € 100,- (als dit bedrag onmogelijk is, dan is overleg mogelijk)
Aanmelden: via info@ongrond.nl
Aantal deelnemers: maximaal 10-12

Bron: Ongrond

(Visited 237 times, 1 visits today)
Sluiten