Geschreven door 18:35 Boeken • Een reactie

“Er is een stem die roept vanuit een onpeilbare diepte”

Bij uitgeverij Dabar Luyten zijn 3 eerder verschenen boeken van Catharina Visser opnieuw verschenen, maar nu in 1 band. Het betreft de volgende boeken:

Hoe diep is de bron? – “Er is een stem die roept vanuit een onpeilbare diepte.” Deze uitspraak van Thomas Merton inspireerde de schrijfster tot het zoeken naar die diepte, die bron, beeld voor de essentie van het bestaan. Profeten en wijzen van alle tijden hoorden die roep en stelden hun diepste wezen open voor het bestaan ervan, die in feite een oproep – is om te leven vanuit de goddelijke liefde. In de stille aandacht van de beschouwing kan zich de weg naar de bron ontvouwen.

In Het vreemde van leven en sterven (4e druk) zoekt Catharina Visser langs de rode draden van lichaam en geest naar de zin van ons korte menselijke bestaan. Eckhart zegt: “Wanneer je afstand weet te nemen van alle vergankelijkheid ken je de onsterfelijkheid”. Naarmate wij de eisen van ons ego als ballast achter ons laten, begint er een nieuwe ontvankelijkheid voor een leven dat open is naar de eenheid van het Al.

Leiding in je leven (3e druk) – De vraag naar leiding is een oervraag die te maken heeft met oorsprong en voleinding van het bestaan. Door de geschiedenis heen zocht de mens antwoorden op zijn roep om richting. Maar als je geen been meer hebt om op te staan, of als het in de wereld van kwaad tot erger gaat, hoe moet je dan verder? Je loopt stuk in chaos; en als je hebt vertrouwd op iemand die je leidt, komt dat vertrouwen op de tocht te staan.

Over de auteur:
Catharina Visser (overleden in 2015) was een Nederlandse schrijfster en dichteres. Ze was actief in de DABAR-groep, een oecumenische leefgroep rond de Abdij van Berne (nabij ‘s Hertogenbosch).

Boekgegevens:
Auteur: Catharina Visser | Titel: Hoe diep is de bron? & Het vreemde van leven en sterven & Leiding in je leven | Afmetingen: 13,5×21 cm | Aantal pagina’s: 152 | Prijs: € 14,50 | Te bestellen via: hansluyten.dabar@gmail.com

Bron: Dabar-Luyten | Foto: Pixabay

(Visited 797 times, 1 visits today)
Sluiten