Geschreven door 09:52 Actueel, Boeken

Binnenkort verschijnt: ‘Ontmoeting’ van Rob Faesen

In de optiek van Jan van Ruusbroec (1293–1381) komt de werkelijkheid tot vervulling bij een echte ontmoeting van de mens als mens met God als God. Zulk een relatie en ontmoeting impliceren enerzijds de blijvende alteriteit van God en mens, maar anderzijds hun beider capaciteit om een ander te ontmoeten, zonder met die ander samen te vallen. 

Zo verschijnt de religieuze dimensie in het menselijk bestaan als een relatie — en de mooiste gestalte daarvan is wat Ruusbroec minne noemt: een relatie die in wezen liefde is, en die de totale mens betreft, in al diens dimensies, tot in het ‘zijn’. Meer nog, in dit christelijke perspectief verschijnt de mens zelf als fundamenteel relationeel. Immers, de oorsprong van het “zijn” van de mens is God, die in zichzelf relatie is, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Die relatie, en de ontmoeting die er het brandpunt van is, vormen het hoofdthema van de christelijke mystieke literatuur en van talloze artistieke expressies.

Over de auteur
Rob Faesen is hoogleraar aan de KU Leuven en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (Franciscus-Xaverius-Leerstoel). Ook is hij lid van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de Middelnederlandse mystieke literatuur.

Boekgegevens
Auteur: | Titel | Uitgeverij: | Aantal pagina’s: 88 | Prijs: € 17,99 | Verschijnt eind juni 2020 | ISBN: 978 94 9111 049 8 

Klik hier voor meer informatie of om het boek te reserveren.

Bron: Sjibbolet

(Visited 348 times, 1 visits today)
Sluiten