Mystiek en visie – corona en Trump

Methodologisch en statistisch dobberen alle werelddelen in oceanen van weinig-weten. Wetenschappelijke voorspellingen muteren bijna wekelijks. Het onzichtbare coronavirus biedt ons mensen hier en nu geen houvast. Weet de mysticus hiermee om te gaan? Ja! De levende en gestorven mysticus dobbert immers in een oceaan van niet-weten.

Door: Gustaaf Rutgers | Foto: Flickr

Zodra ik persoonlijk de stelling poneer dat ik de recentste visie van president Trump wijs vind, roep ik in u waarschijnlijk direct weerstand op. Uw denken overweegt onmiddellijk het aannemen of verwerpen van deze visie. Ook als ik u probeer te overtuigen. 

Toen ik ooit enige tijd psychologie studeerde, raakte mij het meest het experiment van Milgram. Hij toonde psychologisch aan dat mensen bereid zijn hun gezonde verstand los te laten, indien een dokter, een witte jas, hen opdraagt een onzichtbare maar wel hoorbare patiënt goedbedoeld een steeds hogere stroomstoot toe te dienen.

President Trump zegt nu tegen de witte jas: ‘Tot hier en niet verder. Ik ben bereid dat de economische patiënt enigszins lijdt, maar ik wens er wel een grens aan te stellen.’ Trump en zijn denktank gebruiken hun gezonde verstand. Zij realiseren zich het dilemma. Medisch en politiek-economisch. Zij wensen volgzaam te zijn, maar wel begrensd. Ik deel hun huidige visie. Maar uw denken denkt er vast het uwe van. Dat is begrijpelijk.

In de mystiek bestaat een visie niet. Mystiek is visieloos. Gelijk de nu al dagenlang stralend schijnende zon. De zon trekt zich niets aan van voorspoed of crisistijd. Het licht schijnt volop. Terwijl wij gedwongen schuilen in donkere huizen. Donkere harten behoeven innerlijke zon. Voorbij visies van wetenschap, filosofie, politiek, economie en ethiek. Voorbij ieder gekozen regeringsbeleid. Communie vindt plaats voorbij ieders persoonlijke visie. Verbondenheid in transpersoonlijke leegte. Communie onder de Zon!

Op hartsniveau wil ik hier evenwel mijn compassie uitspreken naar hen die door dit coronavirus ernstig getroffen worden. In leven en in sterven wens ik gedurende onze onzekere ruimtereis een ieder Liefde op zijn of haar uniek mystieke pad. Liefde.

Gustaaf Rutgers is mysticus-in-wording. Voor meer info: www.mystiekgeluk.nl.

1 thought on “Mystiek en visie – corona en Trump

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *