Mystiek en identiteit

Wie is bereid om zijn of haar identiteit los te laten? Wie is bereid niets te worden? Wie is werkelijk bereid? De mysticus!

Door: Gustaaf Rutgers

De mysticus weet dat hij niet-weet. De mysticus is zich bewust van het feit dat hij drager is van een dynamische identiteit, maar hij is zich nóg meer bewust van het feit dat zijn identiteit in essentie illusie is. Dit inzicht verbindt hem daardoor met alles en iedereen.

Ik ben een leeghoofd. En ik schrijf u dat in zelfrespect. Wiens hoofd leeg is, is vrij van identiteit. Zonder identiteit besta ik niet. Zogenaamd niet. Ik met denkinhoud is op dat moment verdwenen. Er is dan iets nieuws in mij verschenen: liefde.

Liefde is identiteitloos, belangeloos, oordeelloos, onvoorwaardelijk, onmiddellijk, kleurloos, grenzenloos, richtingloos, oneindig, onmetelijk, onaantastbaar, ongrijpbaar, verbindend, hartelijk en gevoelig. Liefde is zielsgeluk.

In de stilte. Met de ogen dicht. In en voorbij mijn lichaam verbindt mijn ziel zich als vanzelf met alle andere zielen in deze wereld. Niemand uitgezonderd. Dit geschiedt op natuurlijke wijze. Het komt niet tot stand door mijn toedoen. Het overkomt me.

Wie bereid is cognitief te ‘sterven’, wie bereid is leeg en stil te zijn, wordt heel even en tegelijkertijd een eeuwigheid Niets. Goddelijk niets. Woordloos.

Voorbij ieder debat. Inwendig en uitwendig.

Voorbij woorden als politiek, façade, parlement, democratie, waarheid, artikel, leugen, christen, moslim, jood, mysticus, atheïst, fundament, parallel, gedachtegoed, beeldvorming, perceptie, connotatie, gedrag, godsdienst, onderwijs, indoctrinatie, integratie, veiligheid, loyaliteit, zuiverheid, wegkijken, vrijheid en beïnvloeding.

Ondertekende mysticus-in-wording begrijpt dat er op het niveau van concreet alledaags samenleven naast vrijheden grenzen bestaan. Maar op het niveau van de godsbeleving is het mijn mystieke inzicht dat liefde in volledige vrijheid met waarheid samenvalt. Dit is liefde zonder adjectief. Liefde zonder bijvoeglijk naamwoord. Voorbij ieders identiteit. Liefde in mystiek universele eenheid. Simpel toch?

Gustaaf Rutgers is mysticus-in-wording. Voor meer info: www.mystiekgeluk.nl.

1 thought on “Mystiek en identiteit

  1. Deze woorden, die zeer weloverwogen gevonden zijn, kunnen alleen van een mysticus komen. De ervaring is alles, het deel worden van die identiteit die Liefde en Waarheid is. De eigenheid opgeven om in het Alles te zijn vraagt totale overgave en het loslaten van het ego. Zowel groots als zeer knus tegelijk. En hij weet dat hij niet weet. Dank Gustaaf Rutgers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *