Video: Emilio Platti – Mystiek, Perzische poëzie en islam

Kan de moslim zich in vertrouwen wenden tot ‘De Onzichtbare’ wanneer hij, door tegenslagen gekweld als Job in de Bijbel, nooit een antwoord krijgt van Wie hij aanroept? Botst een biddende moslim echt op een zwijgende Onzichtbare? De Perzische dichter Rumi beschrijft onder meer hoe het gebed van de moslim de ‘Onzichtbare’ tot spreken en…Continue reading Video: Emilio Platti – Mystiek, Perzische poëzie en islam